มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพบผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวและนักเรียนใน จ.เชียงใหม่ พบนักเรียนมัธยมปลายกว่า 1,500 คน