ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ลงนามความร่วมมือพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และ นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นางสมกมล จิราธิวัฒน์ เวชชาชีวะ ผู้บริหารมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เกษตรกร และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการ ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางเกษตรของชุมชนเกษตรกร การจัดตั้งกองทุน และการสร้างถาวรวัตถุทางการเกษตร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีนักวิชาการที่พร้อมจะลงไปช่วยเหลือในด้านต่างๆตามความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ตามการเติบโตของมหาวิทยาลัยจะต้องทำให้พื้นที่ชุมชนรายรอบได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย หวังว่ามหาวิทยาลัยและภาคเอกชน จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ด้านคุณวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ ทำการเกษตรอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิต การช่วยเหลือทางด้านการลงทุน การพัฒนาสินค้า การทำหีบห่อและการเสริมความรู้ทางการตลาดให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP