ม.วลัยลักษณ์และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ลงนามความร่วมมือพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน