ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ