ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน ดังนี้

รายชื่อ
1. นางสาวระตี กะเจ
2. นางสาวชนาภา ยีส้า
3. นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์
4. นางสาวนิภาพร ธรรมโชติ

กำหนดการสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องสโมสรนักศึกษาแพทย์ อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672801-6

TOP