ข่าวทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเดินทางไปศึกษาดูงาน ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 5 วัน 4 คืน 18-22 พ.ค.55

โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษา MBA, MM และบุคลากรที่สนใจเดินทางไปศึกษาดูงาน ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 5 วัน 4 คืน ระหว่าง 18-22 พฤษภาคม 2555
 
การเดินทางในครั้งนี้ บินด้วยเครื่อง 2 ชั้น Air Bus 380 ใหญ่ยักษ์ ของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) มีจอทุกที่นั่ง บินกลางวันแสนสบาย
 
ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 23,500 บาท รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น จองพร้อมมัดจำ 10,000 บาท ภายใน 25 มีนาคม 2555 ส่วนที่เหลือจ่ายภายใน 25 เมษายน 2555 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางสาวศิริมาศ เลือดกาญจนา เลขที่ 362-1-09968-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตลาดใหม่
 
จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน และสงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษา MBAและ MM ก่อน
 
สนใจติดต่อ
 
 

TOP