ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์เปิดตัว VR ท่องเที่ยวนครศรีฯ แห่งแรกของภาคใต้ และจัดงาน Informatics Runway เต็มรูปแบบ โดยนำเทคโนโลยีล้ำสมัยแสดง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช 19-21 มกราคม 61

​สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR เป็นการนำการถ่ายทำแบบ 360 องศา มาประยุกต์ใช้ เมื่อผู้ใช้สวมแว่น VR จะสามารถเข้าไปเลือกสถานที่จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้นผู้ใช้จะมีความรู้สึกเสมือนว่าตนเองได้ยืนอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ เปลี่ยนมุมมองได้ตามใบหน้าที่ขยับ

​นอกจากนี้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ยังจัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆ จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เช่น VR ตู้ปลา วาดปลาและสามารถทำให้ไปว่ายน้ำได้จริง ห้องสตูดิโอจำลอง

งาน Informatics Runway ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกิจกรรมอบรมและรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561

สอบถามข้อมูลและสามารถนำนักเรียนเข้าร่วมงานไดที่ 075-672206-7

TOP