นักวิจัยบัลแกเรีย เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech เป็นประเทศที่ 45