ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัยบัลแกเรีย เผยแพร่บทความใน Walailak J Sci & Tech เป็นประเทศที่ 45วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความที่แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และ ยุโรปตะวันออก ซึ่งบทความเรื่อง Isolation and Identification of Bacteria in Flower Bee Pollen เป็นบทความแรกจากประเทศบัลแกเรีย นับเป็นประเทศที่ 45 ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology

Walailak J Sci & Tech Vol 15 No 3, March 2018: Biodiversity มี อ. ดร. พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ และ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ (Issue Editor) และ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการจัดการ (Managing Editor) ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP