ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์