ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการ Start Up ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / พื้นที่ก่อสร้าง ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP