ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 52 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 52 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. ฐานผ่ากบพบรัก 2. ฐานจิ๊กซอร์มนุษย์ 3. ฐาน STEM : แยกสีแยกสารธรรมชาติ 4. ฐานสบู่...เอาแต่ใจ และ 5. ฐานเยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

https://photos.app.goo.gl/hkRNVyrUB2UDFFPI3"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2137

TOP