ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียน อำเภอสิชล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียน อำเภอสิชล ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียน อำเภอสิชล ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ไว้ดังนี้

https://photos.app.goo.gl/KS5BQ5lNq9Z23JKO2"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2140

TOP