นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรมหาดสวยด้วยมือเรา