ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน : ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม !!!

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ "เช้านี้ที่เมืองนคร ตอน : ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม !!! โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมรายการ ซึ่งได้ออกอากาศ เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.00- 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=V1TT0x6NZ7I

TOP