ข่าวทั่วไป

นร.ม.4 รุ่นแรกของโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ มุ่งศึกษาต่อที่ มวล.เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ จำนวน 69 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นแรกของโรงเรียน ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรในสำนักวิชาต่าง ๆ โดยมีคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์บริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมพูดคุยพร้อมนำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นอกจากนี้ ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดกิจกรรม WOW!!! Walailakcampustour โดยให้อาจารย์และน้องๆร่วมสนุกส่งภาพโดนใจติด#Walailakcampustour ส่งทาง https://www.facebook.com/WalailakUniversity สำหรับภาพที่มียอด like สูงจะมีรางวัลมอบให้อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP