ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ม.หาดใหญ่ดูงานระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้อง 15/3 อาคารบริหาร

TOP