ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!"

ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!" ออกอากาศสด ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามชมได้ที่ Page Facebook บ่ายนี้มีคำตอบ ด้วยเช่นกัน

TOP