ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับโรงเรียนนบพิตำวิทยา จ.นครฯ ดูงานห้องปฏิบัติการสารสนเทศ

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 40 คน ฟังบรรยายสรุปแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสารสนเทศ และศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP