ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับโรงเรียนนบพิตำวิทยา จ.นครฯ ดูงานห้องปฏิบัติการสารสนเทศ