ข่าวทั่วไป

ชมราหูอมจันทร์/จันทรุปราคา

อุทยานพฤกษศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจชมจันทรุปราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ บริเวณหอดูดาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.00 น.


TOP