ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ มจร. จ.พระนครศรีอยุธยา ดูงานประกันคุณภาพการศึกษา