ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ มจร. จ.พระนครศรีอยุธยา ดูงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร

TOP