เชิญชมรายการ "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช" ช่่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช (พุธ ๓๑ ม.ค.)