ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (งานระบบเครื่องปรับอากาศ) สังกัดส่วนบริการกลาง