ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ มอ.หาดใหญ่ ดูงานการจัดการความรู้

ผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 45 คน ศึกษาดูงาน "ระบบงานการจัดการความรู้" ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP