ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ มอ.หาดใหญ่ ดูงานการจัดการความรู้