ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (ระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย) สังกัดส่วนบริการกลาง