ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!"ส่วนสื่อสารองค์กร ขอเชิญชมเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ผงาด 3 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อม!!!" ออกอากาศสด เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -13.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และอาจารย์ ดร.จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=E6Sg35_1uPM&feature=youtu.be

TOP