ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 5 อัตรา