ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็นการสัมมนาเรื่อง "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)

จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อารยธรรมแดนใต้ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมือง ๑๒ นักษัตร” เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในการศึกษา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมืองนครศรีธรรมราช เมือง ๑๒ นักษัตร ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาทบทวนประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์แก่เครือข่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดสัมมนา “อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)” เพื่อระดมความรู้และความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมของอาณาจักรตามพรลิงค์ถึงเมือง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) โดยมีกำหนดการดังนี้

เวทีระดมความคิดเห็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส

เวทีระดมความคิดเห็นที่จังหวัดพัทลุง วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมไชยคณาธานี จ.พัทลุง

เวทีระดมความคิดเห็นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี

เวทีระดมความคิดเห็นที่จังหวัดชุมพร วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์ พาเลซ จ.ชุมพร

ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 มือถือ 081-9700773

TOP