ขอเชิญร่วมระดมความคิดเห็นการสัมมนาเรื่อง "อารยธรรมแดนใต้ตามพรลิงค์ถึง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร)