ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา