สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบ หมวก ขีดหมวก และเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาพยาบาล และปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่พยาบาล