วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบรองอธิการ National Pintung University of Science and Techonology, Taiwan