ข่าวทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า และร้านอาหาร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดวิธีคัดเลือกข้อกำหนด จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ร้าน และร้านค้า 2 ร้าน ประกอบด้วย

1. ร้านอาหารภายในโรงอาหาร 4 จำนวน 3 ร้าน เฉพาะอาหารว่าง อาทิ ขนมขบเคี้ยว อาหารเช้า ขนมจีบ-เต้าหู้-เกี๊ยว-ซาลาเปา ขนมไทย ถั่วทอด เต้าหู้ทอด ไทยากี้ หรืออาหารว่างอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย
2. ร้านอาหารภายในศูนย์อาหารกลางคืน โซน C จำนวน 1 ร้าน เฉพาะอาหารว่าง อาทิ ขนมขบเคี้ยว อาหารเช้า ขนมจีบ-เต้าหู้-เกี๊ยว-ซาลาเปา ขนมหวาน ขนมไทย ถั่วทอด เต้าหู้ทอด ไทยากี้ หรืออาหารว่างอื่น ๆ ที่มีความหลากหลาย
3. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อาคารหอพัก 13 อาคาร จำนวน 96 เครื่อง
4. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ หน้าอาคารลักษณานิเวศ 3 จำนวน 1 ร้าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่มีความประสงค์รับสมัครเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สามารถสอบถามรายละเอียด และสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบคำร้องตามเอกสารแนบท้าย หรือติดต่อขอรับเอกสารใบคำร้องได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3852 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ยื่นแบบคำร้องในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ : ใบคำร้อง

TOP