ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สโมสรไลออนส์ ญี่ปุ่น ปลูกป่าโกงกางเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 1,000 ต้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์ประเทศญี่ปุ่น ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่กว่า 1,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันชายฝั่ง ณ บ้านสระบัว จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาโครงการ International Buddy ร่วมกับสโมสร ชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน Thai-Japan Friendship Mangrove Planting โดยมีการปลูกไม้ป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นโกงกางใบใหญ่เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันชายฝั่ง ณ บ้านสระบัวจ.นครศรีธรรมราชรวมกว่า 1,000 ต้น บริเวณชายหาดสระบัว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คุณคัตซูโระ ทะดะ ประธานสโมสร ชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) คุณสมชาย เก้าเอี้ยน หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 คุณอภินันท์ เชาวลิต นายก อบต. ท่าศาลา นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสมาชิกสโมสร ชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนกว่า 200 คนรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มแหล่งอาหารให้แก่สัตว์น้ำ และเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วย การปลูกป่าชายเลนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ของเราเป็นแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล หากเราไม่ป้องกันชายฝั่ง น้ำทะเลกัดเซาะมาเรื่อยๆ จะเหลือพื้นที่ดินน้อย ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับสโมสร ชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) เป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ เพราะจะมีประโยชน์ร่วมกันในการที่จะปกป้องแผ่นดิน ดังนั้นการที่มวลมนุษยชาติได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีงาม กิจกรรมที่จะมีผลไม่ใช่แค่ 20-30 ปี แต่จะมีผลเป็น 1,000 ปีด้าน คุณคัตซูโระ ทะดะ ประธานสโมสร ชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนจากชิสึโอกะ ทาจิบานะ ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) การปลูกป่าชายเลนจะเป็นประโยชน์กับทุกๆ คนที่อยู่ในประเทศไทย ดีใจที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันได้ และขอขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมปลูกป่าชายเลนในวันนี้

ข่าวโดย นางสาวกานติมา เชาว์ทอง นักศึกษาช่วยงานข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP