ข่าวเด่น

อดีตผู้ว่าการ สตง. แถลงข่าว ขอโทษ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรณีดำเนินการยื่นหนังสือให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งทั้งที่กระบวนการพิจารณายังไม่ยุติรับฟังคลิปเสียง


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้แถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


TOP