ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 29 คน จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 และ 8 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. เปิดโลกใต้เลนส์ by Health Science 2. ผ่ากบพบรัก 3. ออกซิเจนละลายน้ำ และ 4. สเลอปี้ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/ulMf5dUDDQHzTEYf1"

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2159

TOP