ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 74 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ดังนี้
1. Mr.Mark Christopher Major
2. Ms.Krista Badato Nido
3. Mr.Roel Hernandez Pascual
4. Mr.Benjamin Panmei
5. Mr.Simon Mauma Efange
6. Mr.Mark Treve

- ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ดังนี้
1. Mr.Dheraj Malik
2. Ms.Emmanuel Kwabena Tano
3. Ms.Shena Nebreja Golosino

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

 


TOP