ข่าวเด่น

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาโท สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเดินทางไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Graduate Institute) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy)

สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนแบบให้เปล่า ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุน และมีโอกาสไปอบรมหรือทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก โดยสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยชั้นนำของโลกมาร่วมสอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์งานวิจัยที่ทันสมัย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ทั้งนี้นางสาวปรียานุช รัตนยุทธ ถือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนแรกที่ได้รับทุนดังกล่าวและจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประมวลภาพ

TOP