ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ เข้าเยี่ยมสวัสดีครอบครัวของประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561


TOP