ข่าวการศึกษา

มวล.จัดค่าย “นักนวัตกรรมเกษตร” ชวนเยาวชนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดค่าย “นักนวัตกรรมการเกษตร” ครั้งที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ สัมผัสองค์ความรู้ทางด้านเกษตรจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดค่าย “นักนวัตกรรมการเกษตร” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อค่ายจากค่าย “นักยุวเทคโนโลยีการเกษตร” เป็นค่าย “นักนวัตกรรมเกษตร” เป็นปีแรก เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักวิชา และต้องการให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ สัมผัสองค์ความรู้ทางด้านเกษตรจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และได้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้น

“การจัดค่ายทำให้นักเรียนเห็นว่าการเกษตรปัจจุบันไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนคิดไว้ ปัจจุบันการเกษตรไปไกลและพัฒนามากกว่าเดิม สามารถสร้างมูลค่า สร้างอาชีพได้ ไม่ใช่ว่าเรียนเกษตรแล้วต้องไปเข้าสวน ทำนา ทำอะไรแบบเดิม ถ้าอย่างนั้นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็สามารถทำงานได้ แต่เป็นการทำให้เด็กได้ความรู้และนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดความรู้สู่อนาคตได้" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัน กล่าว

ด้าน ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวเสริมถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย สวนส้มโอแสงวิมาน อำเภอปากพนัง และกลุ่มของปลาดุกร้า ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง รวมถึงเชิญผู้ประกอบการจากไร่เกษมสุข อำเภอพิปูน และผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสตออบแห้งมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เป็นนักนวัตกรรมเกษตรและผู้ประกอบการนั้นเป็นอย่างไรด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาวจิรนันท์ เกตุมณี นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

TOP