ข่าวทั่วไป

นิทรรศการ "Walailak Land of Glory" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ "Walailak Land of Glory" ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณแผนกเสื้อผ้าสตรี ชั้น 2 และชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สำนักวิชาต่าง ๆ และการรับสมัครนักศึกษา กิจกรรมเกมการละเล่น อาทิ กิจกรรมแลเพลินการจัดการ ภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนพู่กันและตัดกระดาษจีน Walailak Nursing Open house งานวิจัยด้านอบแห้ง และเสียง VR visual การท่องเที่ยวเมืองนคร เดิน-วิ่งเภสัชฯวลัยลักษณ์ วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ วลัยลักษณ์เดย์ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 080-3829444

TOP