ข่าวการศึกษา

นศ.บริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยระดับภาคใต้จากการแข่งขันโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda”

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ "ทีม Good" คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จากการประกวดแผนการตลาดในโครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda”ระดับภาคใต้ โดยได้มีการประกาศผลรางวัลในการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ IMAX CINEMA CENTRAL FESTIVAL HATYAI

ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันระดับภาคใต้มีจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Good และทีม The moon โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทีม Good ได้แก่
1. นายพงศธร พูลพิพัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ นวลใย
3. นางสาวเพชรชรัตน์ ศรีวิรักษ์
4. นางสาวศรัณยา ดำดี
5. นางสาววรรณดี ชำนาญกิจ
6.นางสาวลภัสวีณ์ เรืองเกียรติภัค
7. นายกีรติ คงเพ็ง

นักศึกษาทีม The moon ได้แก่
1.นางสาวณัฐณิชา ไพมณี
2.นางสาวชญาณิชศวร์ อรัญรัตน์
3.นายภานุพงศ์ สัตยาไชย
4.นางสาวกัลติรา อินทมาศ
5.นางสาวเสาวคนธ์ เกตุชู
6.นางสาวศิริลักษณ์ แสงสวัสดิ์
7.นางสาวธัญวรัตน์ สุทธิพันธิ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=1735785396512024

TOP