นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตือนภัยบิ๊กอายอันตรายร้ายใกล้ดวงตา