ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร . จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ ( Editorial board ) วารสาร World Review of Intermodal Transportation Research ( WRITR )

อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ ( Editorial board ) วารสาร World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR)วารสาร WRITR เป็นวารสารนานาชาติชั้นนำในฐานข้อมูล Scopus ในสาขา การขนส่ง โลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน โดยในกองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 40 คนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อาทิเช่น Jonkoping University (Sweden), Massachusetts Institute of Technology (USA), Air Force Institute of Technology (USA), University of New South Wales (Australia) ซึ่ง อาจารย์ ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิตเป็นชาวไทยเพียงคนเดียวในกองบรรณาธิการของวารสารนี้

ขอบเขตของงานวิจัยสำหรับ วารสาร World Review of Intermodal

Transportation Research ( WRITR ) ประกอบด้วย
• International trade and transportation
• Infrastructure, network design and optimisation
• Design, planning and control of transportation systems
• Intermodal, intelligent and sustainable transportation solutions
• Transportation modes (air, rail, road, sea, pipe)
• Transportation cost/benefit analysis
• Railroad, terminal and port development
• Port/terminal operations and management
• Warehousing and inventory management
• Transportation regulations, standard and security
• Environmental impact, liability and insurance
• Risk analysis and management
• Information technology and decision support systems
• Strategic alliances and relationship management
• Government involvement and incentives


ผู้สนใจส่งบทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของวารสารได้ที่ : Link http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=writr
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=writr

TOP