นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018