ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ช่วยประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
 
ลำดับที่ 1 นายอรรถพงศ์ นิตย์วิมล สำรองคือ นางสาวพิรุณทิพย์ จันทิบุตร และนางสาววนัชพร ใจหวัง
 
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันดังกล่าว

TOP