ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เสริมทักษะด้านนวัตกรรมในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0