ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 2 - 5 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Smart Kids)