ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 (BADMINTON WALAILAK DAY 2018) ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา ระหว่างวันวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ สนามแบดมินตัน อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

TOP