ขอเชิญชม และเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันวลัยลักษณ์เดย์ 2561 ครบรอบปีที่ 26 แห่งการสถาปนา วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561