ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 125 คน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยเน้นปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 125 คน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. เปิดโลกใต้เลนส์ by Health Science 2. ผ่ากบพบรัก 3. ปิดแฟ้ม..คดีเด็ด และ 4. เยี่ยมชมอาจารย์ใหญ่ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2165

TOP