คณาจารย์และนักศึกษาสาขาเคมีร่วมจัดกิจกรรม “เคมีสู่โรงเรียน” ให้กับโรงเรียนชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561