ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists" ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน