ข่าวเด่น

หนังสือพิมพ์มติชนเผยแพร่บทสัมภาษณ์อธีการบดี "ดัน ม.วลัยลักษณ์ สู่ อุทยานการศึกษาอาเซียน"

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2555 หน้า 26 เผยแพร่บทสัมภาษณ์อธิการบดี หัวข้อ กีร์รัตน์ สงวนไทร ดัน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" สู่ "อุทยานการศึกษาอาเซียน"

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดบทสัมภาษณ์ได้ที่


 


TOP