หนังสือพิมพ์มติชนเผยแพร่บทสัมภาษณ์อธีการบดี "ดัน ม.วลัยลักษณ์ สู่ อุทยานการศึกษาอาเซียน"