ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ ตัน " โดย คุณตัน ภาสกรนที สำรองที่นั่งด่วน มีจำนวนจำกัด